Verder studeren

Je hebt (bijna) je diploma te pakken en overweegt om verder te studeren? Je bent al jaren aan de slag maar denkt eraan om terug te gaan studeren? Blijf niet bij de pakken zitten en informeer je over je mogelijkheden. Hierbij alleszins een aantal punten om in de gaten te houden.

Al een diploma?

Als je reeds een hogeronderwijsdiploma hebt, kun je daar natuurlijk op verder bouwen. Hou dan wel rekening met de volgende krijtlijnen op basis van je diploma.

 

Relevante werkervaring?

Als je al ettelijke jaren werkervaring hebt, is het waarschijnlijk mogelijk om die te laten meetellen en op die manier studiepunten te verwerven en dus vrijstellingen te verkrijgen.

Hou er rekening mee dat hogeronderwijsintellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het accepteren en valideren van je werkervaring. De procedure die de instellingen hanteren om die werkervaring te beoordelen noemt men de EVC-procedure. EVC staat voor Elders Verworven Competenties. De EVC-procedure inventariseert, erkent en certificeert dus je kennis, vaardigheden en houdingen.

Een EVC-procedure is niet alleen nuttig om vrijstellingen te verkrijgen en dus het programma van je opleiding in te korten. Dezelfde procedure kan ook nuttig zijn om een bekwaamheidsbewijs te verkrijgen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een nieuwe job, een promotie of een salarisverhoging. In sommige gevallen heeft de EVC-procedure zelfs geleid tot het verkrijgen van het diploma van een instelling.

Om een EVC-procedure te starten, dien je de instelling van je keuze te contacteren. Meer informatie vind je in de publicatie ‘Bewijs je bekwaamheid’ van de Vlaamse overheid en de instellingen.

 


Verder studeren na een professioneel gerichte bacheloropleiding

Hoewel een professioneel gerichte bacheloropleiding vooral als doelstelling heeft uit te stromen naar de arbeidsmarkt is het ook mogelijk verder te studeren. Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan een afgestudeerde een masteropleiding, een bachelor-na-bacheloropleiding of een specifieke lerarenopleiding volgen. Er zijn daarnaast ook nog na- en/of bijscholingen en postgraduaten maar die zijn zo specifiek dat die hier niet worden besproken.

 • Masteropleiding
  Een afgestudeerde van een professioneel gerichte bacheloropleiding moet normaal eerst een schakelprogramma volgen om aan een masteropleiding te studeren. Dit schakelprogramma heeft twee doelstellingen. Ten eerste worden de algemene wetenschappelijke vaardigheden of competenties bijgespijkerd. Dit zijn de methoden die een student nodig heeft om aan onderzoek te doen in het studiegebied van de masteropleiding. Ten tweede wordt de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis, de vakkennis of theorie van de opleiding, op een niveau gebracht dat het mogelijk maakt de masteropleiding inhoudelijk met succes af te ronden.
 • Bachelor-na-bacheloropleiding
  Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan ook een bachelor-na-bacheloropleiding gevolgd worden. Dit zijn in feite voortgezette, gespecialiseerde opleidingen en kunnen daarom in grote mate afhangen van een "gewone" bacheloropleiding. Naargelang de eerder gevolgde bacheloropleiding kan een afgestudeerde dan ook rechtstreeks instromen of moet er een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. De instelling dient dan Via een geschiktheidsonderzoek te onderzoeken of een geïnteresseerde wel over de juiste kennis en competenties beschikt. Let wel, bachelor-na-bacheloropleidingen zijn gespecialiseerde opleidingen en er zijn er worden er dus niet zo veel aangeboden.
 • Specifieke lerarenopleiding
  Afgestudeerden van een aantal van de professioneel gerichte bacheloropleiding kunnen tevens een specifieke lerarenopleiding volgen. Het gaat om een opleiding van 60 studiepunten (met een praktijkcomponent van 30 studiepunten). Ook studenten die al 120 studiepunten hebben verworven, kunnen worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleidingen, georganiseerd door hogescholen. Het diploma kan wel pas uitgereikt worden na het behalen van de bachelorgraad.


Verder studeren na een academisch gerichte bacheloropleiding

Hoewel een academisch gerichte bacheloropleiding niet rechtsreeks op een beroep voorbereid, kan een afgestudeerde wel op de arbeidsmarkt terecht. Dit kan bijvoorbeeld tijdelijk zijn om daarna verder te gaan studeren.

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan een afgestudeerde een masteropleiding en een specifieke lerarenopleiding volgen. Er zijn daarnaast ook nog na- en/of bijscholingen en postgraduaten maar die zijn zo specifiek dat die hier niet worden besproken.

 • Masteropleiding
  Een afgestudeerde van een academisch gerichte bacheloropleiding kan steeds rechtstreeks doorstromen naar minstens één aansluitende masteropleiding.
  Indien de masteropleiding en de master-na-masteropleiding niet inhoudelijk aansluiten dient er een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. Dit voorbereidingsprogramma beoogt het bijbrengen van de noodzakelijke kennis en competenties die nodig zijn om de masteropleiding te volgen.
 • Specifieke lerarenopleiding
  Afgestudeerden van een academisch gerichte bacheloropleiding die zich tevens hebben ingeschreven voor een masteropleiding (of een master hebben afgerond) kunnen tevens een specifieke lerarenopleiding volgen. Het gaat om een opleiding van 60 studiepunten (met een praktijkcomponent van 30 studiepunten).
 • Doctoraatsopleiding
  Na het behalen van een masterdiploma kan een doctoraatsopleiding gevolgd worden. Naargelang de omstandigheden (bv. posities en beurzen), de merites en het onderwerp van het doctoraat kan een afgestudeerde van een masteropleiding doorstromen naar een doctoraatsopleiding. Indien nodig dient een geschiktheidsonderzoek te worden ondergaan.


Verder studeren na een masteropleiding

Na een masteropleiding kan een afgestudeerde een master-na-masteropleiding, een specifieke lerarenopleiding en een dctoraatsopleiding volgen. Er zijn daarnaast ook nog na- en/of bijscholingen en postgraduaten maar die zijn zo specifiek dat die hier niet worden besproken.

 • Master-na-masteropleiding
  Na een masteropleiding kan een afgestudeerde een master-na-masteropleiding volgen. Dit zijn in feite voortgezette opleidingen. Naargelang de eerder gevolgde masteropleiding kan een student rechtstreeks instromen of moet er een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. Via een geschiktheidsonderzoek kan een instelling bijvoorbeeld onderzoeken of de student die de opleiding wil volgen wel over de juiste kennis en competenties beschikt.
 • Specifieke lerarenopleiding
  Studenten die zich hebben ingeschreven voor een masteropleiding of een masteropleiding hebben afgerond kunnen tevens een specifieke lerarenopleiding volgen. Het gaat om een opleiding van 60 studiepunten (met een praktijkcomponent van 30 studiepunten).
 • Doctoraatsopleiding
  Na het behalen van een masterdiploma kan een doctoraatsopleiding gevolgd worden. Naargelang de omstandigheden (bv. posities en beurzen), de merites en het onderwerp van het doctoraat kan een afgestudeerde van een masteropleiding doorstromen naar een doctoraatsopleiding. Indien nodig dient een geschiktheidsonderzoek te worden ondergaan.