Nieuwsberichten

Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica erkend als hogeronderwijsinstelling

1/09/2010

Sinds 1 september 2010 is een opleiding van het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica opgenomen in het Hogeronderwijsregister. Dit vormt de laatste stap in de zogenaamde registratieprocedure. Het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica kan zich vanaf nu een erkende Vlaamse hogeronderwijsinstelling noemen.

Dit betekent dat de opleiding opgenomen Research Master in Fluid Dynamics in het Hogeronderwijsregister door de Vlaamse overheid erkende diploma's afleveren. 

Over registratie: de erkenning van een onderwijsaanbieder als hogeronderwijsaanstelling

Iedere instelling kan registratie aanvragen bij de Vlaamse regering. Een registratie van een hogeronderwijsinstelling wordt slechts toegekend voor zover ten minste één opleiding de toets nieuwe opleiding van de NVAO met positief gevolg heeft ondergaan.

Bij een buitenlandse instelling geldt daarenboven dat ze in het land waar haar hoofdzetel is gevestigd, erkend moet zijn door de bevoegde overheid. De instelling dient dit te kunnen aantonen aan de NVAO.

De aanvragende instelling dient tijdens de registratieprocedure tevens aan te tonen dat zij beschikt over een bestuursstructuur die voldoende organisatorisch is uitgebouwd om de ingeschreven studenten toe te laten hun opleiding te voltooien; een financiële structuur die de ingeschreven studenten toelaat hun opleiding te voltooien en een voldoende aangepaste infrastructuur voor het aanbieden van hoger onderwijs. Meer informatie: www.nvao.net