Nieuwsberichten

University of Kent erkend als hogeronderwijsinstelling

29/06/2011

 Op 29 juni 2011 zijn vijf opleidingen van de University of Kent opgenomen in het Hogeronderwijsregister. Dit vormt de laatste stap in de zogenaamde registratieprocedure. De University of Kent kan zich vanaf nu een erkende Vlaamse hogeronderwijsinstelling noemen.

 De instelling heeft naast de campus in Brussel haar hoofdvestiging in Canterbury (Kent). De universiteit geniet reeds een erkenning in Engeland en profileert zich daar als The UK's European University. De instelling verwerft via de toets nieuwe opleiding van de NVAO meteen een bijkomende erkenning in Vlaanderen. Dit betekent dat de opleidingen opgenomen in het Hogeronderwijsregister door de Vlaamse overheid erkende diploma's afleveren. 

Over registratie

Iedere instelling kan registratie aanvragen bij de Vlaamse regering. Een registratie van een hogeronderwijsinstelling wordt slechts toegekend voor zover ten minste één opleiding de toets nieuwe opleiding van de NVAO met positief gevolg heeft ondergaan.

Bij een buitenlandse instelling geldt daarenboven dat ze in het land waar haar hoofdzetel is gevestigd, erkend moet zijn door de bevoegde overheid. De instelling dient dit te kunnen aantonen aan de NVAO.

De aanvragende instelling dient tijdens de registratieprocedure tevens aan te tonen dat zij beschikt over een bestuursstructuur die voldoende organisatorisch is uitgebouwd om de ingeschreven studenten toe te laten hun opleiding te voltooien; een financiële structuur die de ingeschreven studenten toelaat hun opleiding te voltooien en een voldoende aangepaste infrastructuur voor het aanbieden van hoger onderwijs. Meer informatie: www.nvao.net.