Naar het buitenland?

Studeren in het buitenland is een heel aantrekkelijke uitdaging. Daar komt natuurlijk wel wat anders bij kijken dan studeren in eigen land. De zoektocht naar de geschikte studie en locatie, het financiële plaatje, je sociale zekerheid, kindergeld en gezondheidszorg, ...

De voorbereiding kan dan ook enige tijd in beslag neemt. We helpen je alvast graag op weg.

 

Wat en waar studeren?

Als je overweegt in het buitenland te gaan studeren hebben normaal gezien de eerste twee vragen betrekking op het wat en het waar. Naargelang je motieven zal een van de twee vragen wellicht gemakkelijk beantwoord worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om in het buitenland te gaan studeren maar in feite gaat het vooral om het onderscheid tussen een volledige opleiding of een korte studieperiode in het kader van een uitwisselingsprogramma (Socrates-Erasmus).

In het geval van de korte studieperiodes is het aanbod aan mogelijkheden vooral bepaald door de uitwisselingsovereenkomsten die jouw instelling heeft afgesloten. In het geval van een volledige opleiding is het aanbod natuurlijk veel ruimer.
Bij de keuze van een instelling (en een opleiding) zijn je interesse in het land en de locatie waarschijnlijk belangrijk. Neem echter zeker voldoende de tijd om te onderzoeken of de instelling en de opleiding bij je past. Probeer achtergrondinformatie te vinden over de instelling, zoals het profiel, het publiek en de status. Analyseer daarna grondig of de opleiding wel degelijk aanbiedt wat je verwacht. De namen van buitenlandse opleidingen corresponderen niet noodzakelijk met de Vlaamse benamingen. Bovendien kan er, ondanks een herkenbare graad (bv. Master), een verschil in niveau zijn.
Contacteer de instelling rechtstreeks en vraag bijkomende informatie en de inschrijvingsdocumenten aan. Zorg er voor dat je een goed zicht hebt op het aangeboden curriculum.

Geef jezelf de nodige tijd om deze stap te doorlopen. Daarbij hou je er best steeds rekening mee dat een aanvraag tot inschrijving al een half jaar voor de start van het academiejaar verstuurd moet worden. Daarnaast kan de academisch kalender ook nog verschillen. In sommige landen, zoals Zuid-Afrika, begint het academisch jaar bijvoorbeeld in januari. Ook aanvragen voor beurzen dienen lang op voorhand ingestuurd te worden. Soms zelfs een jaar op voorhand.

Let er tevens op dat de instelling en/of de opleiding erkend is in het desbetreffende land of er het recht heeft erkende diploma's af te leveren.

Verwante onderwerpen:

Tip: 
Misschien zijn er inwoners van de landen waar je eventueel zou willen gaan studeren als student of docent aan je huidige instelling. Probeer hen eens aan te spreken over het land en het hoger onderwijs.

Externe links:

 

Het financiële plaatje

Hou al zeker rekening met de volgende kosten: 

 • het inschrijvingsgeld (en eventueel administratieve kost van de aanvraag tot inschrijving)
 • reiskosten
 • woon- en verblijfkosten (incl. maaltijden)
 • verzekeringen

In de meeste gevallen heb je nog bijkomende financiële steun nodig. Als je al met een beurs van de Vlaamse overheid studeert, zul je je ten eerste moeten afvragen of je die mag meenemen naar het buitenland of de Franse en Duitstalige gemeenschap van Belgi?. Dat kan maar op voorwaarde dat:

 • de plaatselijke, voor onderwijs bevoegde overheid de opleiding of instelling erkent;
 • de opleiding leidt tot een diploma dat de plaatselijke, voor onderwijs bevoegde overheid erkent; en
 • je nog steeds zal voldoen aan alle voorwaarden om in Vlaanderen een toelage te krijgen.

Bovendien moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

 • uw hoofdverblijfplaats ligt in het Vlaams Gewest (de 19 Brusselse gemeenten zijn geen deel van het Vlaams Gewest);
 • u behaalde al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
 • u behaalde al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Als je wil gaan studeren aan een instelling die buiten de Europese Hogeronderwijsruimte ligt, mag de opleiding die je wil volgen bovendien niet bestaan in Vlaanderen.
Hierbij dient vermeld dat in het kader van de Vlaamse studiebeurzen een Erasmusuitwisseling niet als studeren in het buitenland wordt beschouwd. Dan blijf je immers ingeschreven bij een Vlaamse instelling. De Erasmusbeurs kan dan ook gecombineerd worden met een Vlaamse studiebeurs.

Naast de Vlaamse studiebeurzen zijn er natuurlijk nog andere bronnen van financi?le steun. Hieronder, bij de externe links, is een niet-exhaustieve lijst opgenomen van organisaties die beurzen uitreiken.

Ga zeker ook na of je huidige instelling, het land van bestemming of de instelling waar je wil gaan studeren geen eigen beurzen aanbieden waarvoor je eventueel in aanmerking zou komen.

Externe links:

 

Mijn papierwerk hier en daar?

Je staat er vaak niet bij stil op welke manier een verblijf in het buitenland een invloed kan hebben op zaken die hier automatisch verlopen en we dus als doodnormaal beschouwen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je kindergeld en je ziekteverzekering tijdens een studieverblijf in het buitenland?

Op Kamiel, de website van de Vlaamse Jeugdraad, publiceren de bevoegde overheden en de betrokken organisaties de administratieve elementen die van toepassing zijn. Het gaat over kinderbijslag, Wachttijd, Wacht- en Werkloosheidsuitkering, Ziekteverzekering, Belastingen en Reis- en Verblijfsdocumenten.

Algemeen genomen kun je stellen dat voor (toekomstige) studenten twee elementen doorslaggevend zijn: de lengte van je verblijf in het buitenland en of je binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) studeert. (EER: de leden van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein.)

De volgende tabel geldt enkel voor studenten (of leerplichtingen):

 

Minder dan 3 maanden

Meer dan 3 maanden

Binnen de EER

Klik hier

Klik hier

Buiten de EER

Klik hier

Klik hier

Neem voor je vertrekt zeker contact op met je ziekenfonds om je periode in het buitenland te bespreken en je te informeren over vergoedingen, de formulieren die je nodig zal hebben (bv. E111, E109, E128) en termijnen. Daarbij is het belangrijk te onderzoeken of een aanvullende (ziekte)verzekering nodig zou zijn. Voor studies buiten de EER wordt dit toch wel aangeraden.

Vergeet ook niet een reisverzekering te regelen en na te kijken of al je een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor het buitenland hebt.

 

Planning

Begin anderhalf jaar voor je vertrek en doorloop zeker de volgende stappen:

 • Selecteren instellingen en opleidingen
 • Aanvragen bijkomende informatie en inschrijvingsdocumenten
 • Studiebeurs of -beurzen aanvragen
 • Verzamelen eigen diploma's, diplomasupplementen en aanbevelingsbrieven
 • Eventueel een taaltest afleggen
 • Inschrijvingsformulieren met noodzakelijke documentatie verzenden
 • Verblijfplaats zoeken
 • Inschrijving formaliseren
 • Verblijfplaats vastleggen
 • Administratie in België regelen
 • Reis (en vervoer spullen) regelen