Doorstroommogelijkheden

De doorstroommogelijkheden zijn de mogelijkheden die iemand heeft na het afronden van een bepaald soort opleiding of het behalen van een bepaald diploma. Meestal worden met doorstroommogelijkheden de verschillende verdere studies bedoeld.

Professioneel gerichte bachelorsopleiding

Na het met succes afronden van een professioneel gerichte bacheloropleiding kan een afgestudeerde:

 1. Naar de arbeidsmarkt uitstromen;
 2. Een bachelor-na-bacheloropleiding volgen;
  Naargelang de eerder gevolgde bacheloropleiding kan een student rechtstreeks instromen of moet er een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. Via een geschiktheidsonderzoek kan men bijvoorbeeld onderzoeken of de student die de opleiding wil volgen wel over de juiste kennis en competenties beschikt.
 3. Via een schakelprogramma een masteropleiding volgen;
  Een schakelprogramma dient vooral om de nodige basiskennis en -vaardigheden bij te brengen;
 4. Een specifieke lerarenopleiding volgen;
 5. Een postgraduaatsopleiding of een na-/bijscholing volgen;

Academisch gerichte bachelorsopleiding

Na het met succes afronden van een acamisch gerichte bacheloropleiding kan een afgestudeerde:

 1. Naar de arbeidsmarkt uitstromen;
  Dit is echter niet vanzelfsprekend voor alle afgestudeerden van academische bacheloropleidingen.
 2. Een masteropleiding volgen;
  Elke academisch gerichte bacheloropleiding geeft rechtstreeks toegang tot minstens één masteropleiding. Binnen hetzelfde studiegebied kunnen er meerdere masteropleidingen zijn waartoe een afgestudeerde toegang heeft. Daarbuiten dient meestal een voorbereidingsprogramme gevolgd te worden. 
 3. Via een voorbereidingsprogramma een masteropleiding volgen;
  Het betreft hier normaal een masteropleiding die niet rechtstreeks aansluit op de gevolgde bacheloropleiding. Dit voorbereidingsprogramma beoogt het bijbrengen van de noodzakelijke kennis en competenties die nodig zijn om de masteropleiding te volgen.
 4. Een specifieke lerarenopleiding volgen;
 5. Een doctoraatsopleiding volgen;
  Met een masterdiploma kan een student rechtstreeks doorstromen of indien nodig een geschiktheidsonderzoek ondergaan voor het mogen doorstromen naar de doctoraatsopleiding.
 6. Een postgraduaatsopleiding of een na-/bijscholing volgen;

Masteropleiding

 1. Naar de arbeidsmarkt uitstromen;
  Dit is echter niet vanzelfsprekend voor alle afgestudeerden van academische bacheloropleidingen.
 2. Een master-na-masteropleiding volgen;
  Binnen hetzelfde studiegebied kunnen er meerdere master-na-masteropleidingen zijn waartoe een afgestudeerde van een masteropleiding toegang heeft. Soms dient een voorbereidingsprogramma gevolgd te worden of dient iemand enkele jaren professionele ervaring te hebben om toegelaten te worden tot een master-na-masteropleiding.
 3. Een specifieke lerarenopleiding volgen;
 4. Een doctoraatsopleiding volgen;
  Met een masterdiploma kan een student rechtstreeks doorstromen of indien nodig een geschiktheidsonderzoek ondergaan voor het mogen doorstromen naar de doctoraatsopleiding.
 5. Een postgraduaatsopleiding of een na-/bijscholing volgen;