De instellingen

Er zijn twee soorten door de overheid erkende instellingen van hoger onderwijs. Het gaat ten eerste om ambtshalve geregistreerde instellingen en ten tweede om (niet-ambtshalve) geregistreerde instellingen. Enkel deze instellingen mogen erkende bachelor- en masterdiploma's uitreiken.
Daarnaast zijn er ook nog hogere instituten en andere instellingen voor schone kunsten.

De universiteiten en hogescholen maken onderdeel uit van de ambtshalve geregistreerde instellingen.

Nota bene: Instellingen die niet in de lijst van het Hogeronderwijsregister voorkomen, zijn geen erkende instellingen en kunnen dus geen door de overheid erkende diploma's uitreiken.

Links
Lijst instellingen

Ambtshalve geregistreerde instellingen

Dit zijn de zogenaamde traditionele hogeronderwijsinstellingen. De meerderheid van deze instellingen was reeds door de overheid erkend voor de invoering van de bachelor-masterstructuur.
Deze instellingen kunnen voor hun onderwijs en onderzoek op overheidsfinanciering rekenen.

Het gaat om:

  • hogescholen,
  • universiteiten,
  • de andere ambtshalve geregistreerde instellingen
    • instellingen voor postinitieel onderwijs (bv. Vlerick Leuven Gent Management School), en 
    • de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel en de Evangelische Theologische Faculteit Heverlee

Nota bene: een bijzondere instelling is de transnationale Universiteit Limburg (tUL). Deze werd bij verdrag opgericht door Nederland en Vlaanderen en is dus een binationale instelling. In Vlaanderen is het een ambtshalve geregistreerde instelling en maakt, via de Universiteit Hasselt, deel uit van de groep van de Vlaamse universiteiten.

Geregistreerde instellingen

Dit zijn in feite alle andere instellingen, dus de niet-ambtshalve geregistreerde instellingen die hoger onderwijs aanbieden in de Vlaanderen en door de Vlaamse Regering als dusdanig erkend worden.

Deze instellingen werden geregistreerd op basis van een uitgebreid registratiedossier. Zo moeten zij hun financiële solvabiliteit aantonen en een samenwerkingsakkoord met andere instelling afsluiten, onder meer in verband met de garanties voor de studenten om hun studie te kunnen beëindigen indien de bedoelde instelling haar activiteiten zou stopzetten (bv. wanneer een commerciële instelling failliet zou gaan).

Na deze registratie mogen deze instellingen gemachtigd bachelor- en masteropleidingen voor accreditatie aanbieden aan de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie.

Hogere instituten en andere instellingen voor schone kunsten.

De hogere instituten voor schone kunsten bieden posthogeschoolvormingen in de studiegebieden 'audiovisuele en beeldende kunst' en 'muziek en dramatische kunst'. De door deze instituten aangeboden opleidingen bieden de mogelijkheid artistiek talent verder te ontplooien. Afgestudeerden van deze instituten krijgen de titel van 'Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten'.

De andere instellingen voor schone kunsten zijn instellingen die excellente hogere kunstopleidingen organiseren.