Studeren buiten Vlaanderen

Kan ik mijn Vlaamse studiebeurs/studietoelage meeneemen naar het buitenland?

In principe is het mogelijk een studiebeurs/studietoelage meenemen naar het buitenland.

Hou er echter rekening mee dat er voorwaarden gelden voor.

Er zijn ten eerste de voorwaarden verbonden aan studeren aan Franstalige of Duitstalige instellingen in België of aan een instelling in een ander land van de Europese Hogeronderwijsruimte (bekijk de lijst van EHOR-landen):

  • de instelling of de opleiding is door de plaatselijke, voor onderwijs bevoegde overheid erkend,
  • de opleiding leidt tot een diploma dat door de plaatselijke, voor onderwijs bevoegde overheid erkend is,
  • u voldoet aan alle voorwaarden die ook in Vlaanderen gelden om een studietoelage te krijgen.

Bovendien moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • uw hoofdverblijfplaats ligt in het Vlaamse Gewest,
  • u behaalde al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
  • u behaalde al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Er zijn ten tweede de voorwaarden verbonden aan studeren aan een instelling buiten de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR):

  • alle hierboven opgesomde voorwaarden voor studeren in de Europese Hogeronderwijsruimte
  • de opleiding mag niet bestaan in Vlaanderen
  • de opleiding en de organiserende instelling dragen bij aan de verdere uitbouw van de wetenschappelijke discipline.

Meer informatie vindt u op de website van de dienst studietoelagen.