Studeren

Hoe kan ik mijn werkervaring laten meetellen om studiepunten te verwerven (en dus vrijstellingen te krijgen)?

Hogeronderwijsintellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het accepteren en valideren van werkervaring. De procedure die de instellingen hanteren om die werkervaring te beoordelen noemt men de EVC-procedure. EVC staat voor Elders Verworven Competenties. De EVC-procedure inventariseert, erkent en certificeert dus je kennis, vaardigheden en houdingen.

Een EVC-procedure is niet alleen nuttig om vrijstellingen te verkrijgen en dus het programma van je opleiding in te korten. Dezelfde procedure kan ook nuttig zijn om een bekwaamheidsbewijs te verkrijgen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een nieuwe job, een promotie of een salarisverhoging. In sommige gevallen heeft de EVC-procedure zelfs geleid tot het verkrijgen van het diploma van een instelling.

Om een EVC-procedure te starten, dien je de instelling van je keuze te contacteren. Meer informatie vind je in de publicatie ‘Bewijs je bekwaamheid’ van de Vlaamse overheid en de instellingen.

Externe links: