Andere informatie

Op de hieronder opgenomen websites is er nog veel meer informatie beschikbaar over studeren en het hoger onderwijs in het algemeen.

Studiefinanciering (studiebeurzen) voor Vlaamse studenten
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

De Centra voor Leerlingenbegeleiding
http://www.ond.vlaanderen.be/CLB/

De Studie- en Informatiedagen
http://www.ond.vlaanderen.be/sidin/

Bilaterale samenwerkingen: beurzen voor studeren in het buitenland
http://www.ond.vlaanderen.be/internationaal/CA/

 

De erkenning van buitenlandse hogeronderwijsdiploma's
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC/

 

Vlaamse Vereniging van Studenten: belangenbehartiging van studenten
http://www.vvs.ac